Revybokningen har öppnat!

Vi står i startgroparna inför år 2015 års revy som fått namnet “Snurråt i snurrin”. Premiär är det lördagen den 10.1.2015 kl. 19.00. Bokningen har kört igång och du kan med andra ord nu boka biljetter till alla inplanerade föreställningar!

Biljettpriserna är liksom tidigare, 15 € för vuxna och 10 € för barn i lågstadieåldern.

Till biljettbokningen!

Ofullständig kontonummer på utdelade medlemsavgifter

För ett par veckor sedan delades bankgirona för medlemsavgifterna ut i Böle. Tyvärr var kontonummerinformationen ofullständig genom att vi inte uppmärksammat att kontonummern fr.o.m. november bör uppges i Iban-form.

Föreningens korrekta kontonummer i Iban-form som bör användas vid betalning är följande:

Närpes Sparbank FI80 4963 1040 0102 53

Medlemsavgiften/år för vuxna är 3 € och för barn 1 €. Denna gång har vi valt att ta upp avgiften för både 2014 och 2015 samtidigt, eftersom medlemsavgifterna hos oss fortsättningsvis är relativt låga.

Vi ber om ursäkt för det skedda!