Kontaktpersoner inom föreningen:

Ordförande - Katarina Källberg, tel.050-5307681

Uthyrning av lokalen - Ann-Sofie Grandell tel. 040-7602190

Ändring/annullering av bokade revybiljetter, kontakta oss per e-post på boleungdomsforening@gmail.com. Du kan också kontakta oss via föreningens Facebook-sida!