Böle Ungdomsförening r.f. leds liksom andra föreningar av en styrelse som väljs utav årsmötet under mars månad. Vår ordförande är Katarina Källerg och övriga styrelsemedlemmar under verksamhetsåret 2010 är: Johanna Aspelin, Ann-Sofie Grandell, Jonathan Grandell, Jessica Harf, Ulf Harf, Jonas Krook, Thomas Lindqvist, Maria Malm och Malin Svanström. Suppleanter är Else-Maj Lindqvist och Mats Nordin. Kassör utom styrelsen är Jenni Harf.

Utöver styrelsen har föreningen till sin hjälp många andra viktiga eldsjälar och förmågor som ställer upp för föreningen i ur och skur!